WIELKOPOLSKIE
MIEJSCOWOŚĆ PRACE OGÓLNOBUDOWLANE
Rawicz BIEŻĄCA OBSŁUGA - WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Pokaż szczegóły
Zamawiający: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 63 - 900 Rawicz ul. Winary 4 b, , Rawicz, województwo wielkopolskie
Temat: BIEŻĄCA OBSŁUGA - WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie zarządzenia Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu nr 1/2007 z dnia 1 października 2007 r w sprawie zasad, formy i trybu udzielenia zamówień publicznych w ZUK Rawicz, których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro
Specyfikacja: bip.rawicz.zapis.net.pl/cache/10/1195/3234/3235/_2011/12/13_/27758.html
Data składania ofert: 2011-12-21
Kontakt: Rafał Korytowski - tel.(065) 546-27-62, Daniel Bela tel.(065) 546-26-35
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Rawicz BIEŻĄCA OBSŁUGA - WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC ZDUŃSKICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Pokaż szczegóły
Zamawiający: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 63 - 900 Rawicz ul. Winary 4 b, , Rawicz , województwo wielkopolskie
Temat: BIEŻĄCA OBSŁUGA - WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC ZDUŃSKICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Opis: TERMIN WYKONANIA : do 31.12.2011
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Specyfikacja: bip.rawicz.zapis.net.pl/cache/10/1195/3234/3235/_2011/12/13_/27759.html
Data składania ofert: 2011-12-21
Kontakt: Rafał Korytowski - tel.(065) 546-27-62
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Śrem Budowa budynku zamieszkania zbiorowego - Dom dla bezdomnych Pokaż szczegóły
Zamawiający: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śremu, ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem, województwo wielkopolskie , tel. 61 28 30798 , fax. 61 28 30798
Temat: Budowa budynku zamieszkania zbiorowego - Dom dla bezdomnych
Opis: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku zamieszkania zbiorowego - Dom dla bezdomnych w miejscowości Śrem, przy ul. Dutkiewicza 8, będącej budynkiem wolnostojącym, w części jedno i w części trzykondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Roboty budowlane obejmują - roboty konstrukcyjne w tym: fundamenty, stropy, dach, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja.

Na parterze budynku znajdują się:
- pomieszczenia zajęć terapeutycznych,
- kuchnia z zapleczem (zmywalnia, magazyn),
- ustęp dla osób niepełnosprawnych i ustęp z przedsionkiem,
- część socjalna i biurowa,
- pomieszczenie gospodarcze i kotłownia.
- przedsionek, holl, klatka schodowa,
- korytarz
- kotłownia.
Na II i III kondygnacji:
- pomieszczenia mieszkalne z łazienką - w każdym pokoju jedno osobowym jest powierzchnia powyżej 9m2, a w pokoju dwuosobowym powyżej 12m2.
- kuchnia,
- pralnia z suszarnią,
- pomieszczenie gospodarcze,
- klatka schodowa,
- korytarze - w pokoju są szersze niż 1,20m, a korytarze główne 1,40m.

Powierzchnia zabudowy obiektu - 283,8 m3,
Powierzchnia użytkowa - 571,9 m3
Kubatura 2647,8 m3
Miejsce realizacji inwestycji: działki nr 1072/1; 448/3; w miejscowości Śrem gmina Śrem, powiat śremski, województwo wielkopolskie, w obszarze śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usługami.

Budynek położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań archeolog.......
Specyfikacja: www.fundacja.srem.info
Data składania ofert: 2011-12-30 godz.09:00
Czas trwania: Zakończenie: 30/05/2013
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: Nie wymagane
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ DACHY
Poznań Odśnieżanie dachów i usuwanie nawisów śnieżnych i sopli Pokaż szczegóły
Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w im. i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. (061) 657 90 00 , fax. (061) 657 90 09
Temat: Odśnieżanie dachów i usuwanie nawisów śnieżnych i sopli
Opis: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi odśnieżania dachów oraz usuwanie nawisów śnieżnych i zwisających sopli z nieruchomości komunalnych znajdujących się na terenie miasta Poznania, administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę Akcyjną, z siedzibą przy ul. Rybaki 18a, w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na cztery części:
część I - usługa odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z budynków administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 2;
część II- usługa odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z budynków administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 3;
część III- usługa odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z budynków administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 5;
część IV- usługa odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z budynków administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 6.
2.Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości dotyczących części I-IV zawiera załącznik nr 8 do SIWZ oraz załącznik nr 1 do wzoru umowy, który został przedstawiony w Części II SIWZ.
3.Wykonawca zobowiązany jest również wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są niezbędne do prawidłowego wykonania usług będących przedmiotem niniejszego postępowania.
4.Wszelkie materiały i urządzenia nie.......
Specyfikacja: www.mpgm.poznan.pl
Data składania ofert: 2011-12-21 godz.10:00
Czas trwania: Zakończenie: 30/04/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań, pokój nr 228
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW, PRACE ZIEMNE
Margonin Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą zabytkowego parku w ośrodku leśnym w Margońskiej Wsi - budowa mostu przez Margoninkę Pokaż szczegóły
Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, województwo wielkopolskie , tel. 067 2846068 , fax. (067) 284 72 73
Temat: Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą zabytkowego parku w ośrodku leśnym w Margońskiej Wsi - budowa mostu przez Margoninkę
Opis: Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą zabytkowego parku w ośrodku leśnym w Margońskiej Wsi - budowa mostu przez Margoninkę w następującym zakresie:
I. Roboty rozbiórkowe i ziemne:
1.Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym - 124,5 m³
2. Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 124,5 m³
3. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1 km po drogach utwardzonych - 124,5 m³
4. Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o pojemności łyżki 0,40m³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1 km - 110 m³
5. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1 km po drogach utwardzonych - 110 m³
6. Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III -IV o ścianach pionowych szerokości 0,8 - 1,5m i głębokości do 1,5m - 110 m³
7. Demontaż istniejącego mostku - 0,68 m³
8. Wbijanie i wyciąganie ścianek szczelnych stalowych do wykonywania fundamentowania - 35,4 m²

II. Konstrukcje żelbetowe i betonowe
1. Wykonanie i wiercenie - Pale Fundament Specjal, wiercone, fi 40 cm, .......
Specyfikacja: www.bip.margonin.pl
Data składania ofert: 2011-12-27 godz.10:00
Czas trwania: Zakończenie: 31/10/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: Nie wymagane
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Margonin ul. Kościuszki 13 64-830 Margonin pokój - sekretariat
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ USŁUGI SPRZĘTOWE
Szamotuły Usługi związane z przeglądami i naprawami sprzętu, maszyn i urządzeń będących w dyspozycji RDW Szamotuły Pokaż szczegóły
Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, ul. Powstańców Wielkopolskich 75, 64-500 Szamotuły, województwo wielkopolskie , tel. 061 2921376 , fax. 061 2921641
Temat: Usługi związane z przeglądami i naprawami sprzętu, maszyn i urządzeń będących w dyspozycji RDW Szamotuły
Opis: Usługi związane z przeglądami i naprawami sprzętu, maszyn i urządzeń będących w dyspozycji RDW Szamotuły:
- dla części I - Obwodu Drogowego Szamotuły
- dla części II - Obwodu Drogowego Międzychód
Specyfikacja: www.wzdw.pl
Data składania ofert: 2011-12-20 godz.11:00
Czas trwania: Zakończenie: 31/12/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach 64-500 Szamotuły, ul. Powstańców Wlkp. 75 - w sekretariacie
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Środa Wlkp. na wykonywanie robot ziemnych: - koparką samojezdną z łyżką o pojemności 0,25 m3 i głębokość kopania do 4,5 m - samochód samowyładowczy o ładowności 8 ton przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2012 roku Pokaż szczegóły
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Harcerska 16; 63-000 Środa Wlkp., , Środa Wlkp., województwo wielkopolskie , tel. 061 2921376 , fax. 061 2921641
Temat: na wykonywanie robot ziemnych: - koparką samojezdną z łyżką o pojemności 0,25 m3 i głębokość kopania do 4,5 m - samochód samowyładowczy o ładowności 8 ton przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2012 roku
Opis: Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100 %
Specyfikacja: www.wodociagi-sroda.pl
Data składania ofert: 2011-12-19
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ PRACE DROGOWE
Jarocin Budowa ulicy Solidarności w Jarocinie wraz z kanalizacją deszczową, parkingami i usunięciem kolizji telekomunikacyjnej Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, województwo wielkopolskie , tel. 062 7472611 , fax. 062 7472225
Temat: Budowa ulicy Solidarności w Jarocinie wraz z kanalizacją deszczową, parkingami i usunięciem kolizji telekomunikacyjnej
Opis: CZĘŚĆ DROGOWA
Projektowana ulica Solidarności składa się z sześciu odcinków prostych i pięciu łuków kołowych. Całkowita długość drogi wynosi 404,17 m.
Początek projektowanej ulicy zlokalizowano w km 0+000,00 na skrzyżowaniu z ulicą
ks. J. Popiełuszki natomiast koniec odcinka zlokalizowano w km 0+404,17 na skrzyżowaniu
z ulicą Piaskową.
Opis trasy w przekroju podłużnym
Niweletę ulicy zaprojektowano uwzględniając ukształtowanie terenu oraz przy założeniu zapewnienia minimalnych pochyleń podłużnych gwarantujących prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych. Niweleta zapewnia również prawidłowe powiązanie drogi z przyległym terenem.
Minimalny spadek podłużny niwelety na projektowanej ulicy na odcinkach o stałych pochyleniach wynosi 0,30 %, natomiast maksymalny wynosi 1,09 %.
Opis trasy w przekroju poprzecznym
Dla ulicy w przekroju poprzecznym przyjęto pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe o wartości 2,0 % a na łukach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Szerokość pasa ruchu wynosi 3,00 m (na poszerzeniu 4,00 m). Zakłada się również wykonanie miejsc postojowych o wymiarach 2,30x4,50m (dla niepełnosprawnych 3,60x4,50m), chodnika o szerokości 2,00 m i ścieżki rowerowej o szerokości 2,00m.
Nawierzchnię przy chodniku ograniczono krawężnikiem betonowym 15x30cm n.......
Specyfikacja: www.jarocin.pl - (zakładka BIP)
Data składania ofert: 2011-12-28 godz.09:00
Czas trwania: Okres w dniach: 120
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: 30 000,00 zł
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Urząd Miejski w Jarocinie - Sekretariat, pok. nr 32, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ UTRZYMANIE DRÓG
Dobrzyca ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA - ZAD. NR 4 Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Dobrzyca, Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, województwo wielkopolskie , tel. 062 7413013 , fax. 062 7413013
Temat: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA - ZAD. NR 4
Opis: ZADANIE NR 4 - CZĘŚĆ MIEJSCOWOŚCI SOŚNICA ORAZ CZARNUSZKA Odśnieżanie - 5,17 km Likwidacja gołoledzi ( bez kosztu mieszanki solnej) - 0,55 km
Specyfikacja: www.dobrzyca.bazagmin.pl
Data składania ofert: 2011-12-21 godz.09:00
Czas trwania: Zakończenie: 15/04/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: Nie wymagane
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Urząd Gminy w Dobrzycy, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, pok. nr 15
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Jarocin Utrzymanie czystości chodników i placów oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Jarocin Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, województwo wielkopolskie , tel. 062 7472611 , fax. 062 7472225
Temat: Utrzymanie czystości chodników i placów oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Jarocin
Opis: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości chodników i placów oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Jarocin - około 40.900 m2
Sprzątanie odbywać się będzie przynajmniej dwa razy w tygodniu - poniedziałek i piątek, jednakże w przypadku sytuacji gdy ww. częstotliwość okaże się nie wystarczająca wykonawca zobowiązany jest do jej zwiększenia, tak by zapewnić należytą czystość.
Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na:
a) systematycznym sprzątaniu chodników, odcinków jezdni i placów poprzez zamiatanie i zbieranie nieczystości (wykaz oraz częstotliwość w załączniku do umowy),
b) systematycznym zbieraniu nieczystości z koszy ulicznych z terenu Gminy Jarocin
w tym uprzątnięcie terenu wokół koszy oraz ustawieniu przewróconych koszy (wykaz koszy oraz częstotliwość opróżniania w załączniku do umowy),
c) dwukrotnym myciu koszy ulicznych (w miesiącu kwietniu i wrześniu),
d) monitorowaniu stanu zapełnienia koszy ulicznych oraz czystości chodników, jezdni oraz placów aby zapewnić ich należytą czystość oraz nie dopuszczeniu do przepełnienia koszy,
e) informowaniu Zamawiającego w przypadku podrzucania odpadów bytowych do koszy ulicznych,
f) dostarczaniu na miejskie wysypisko odpadów komunalnych uzyskanych w procesie sprzątania i oczyszczania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ
Specyfikacja: www.jarocin.pl - (zakładka BIP)
Data składania ofert: 2011-12-21 godz.09:00
Czas trwania: Zakończenie: 31/12/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: Nie wymagane
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Urząd Miejski w Jarocinie - Sekretariat, pok. nr 32, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Ostrzeszów Utrzymanie czystości na terenie miasta Ostrzeszów Pokaż szczegóły
Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, województwo wielkopolskie , tel. 62 7320600 , fax. 62 7320601
Temat: Utrzymanie czystości na terenie miasta Ostrzeszów
Opis: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na terenie miasta Ostrzeszów. Usługa będzie wykonywana na terenie miasta Ostrzeszów i polegać będzie na bieżącym sprzątaniu ulic, tj. oczyszczaniu (zamiatanie mechaniczne i ręczne) nawierzchni utwardzonych (ulice, place) z zanieczyszczeń, likwidacji zarastającej roślinności na nawierzchniach utwardzonych, przycinaniu i usuwaniu darni przy krawężnikach i obrzeżach - z wywozem zebranych nieczystości na składowisko odpadów. Prace będą wykonywane zgodnie z zakresem określonym w Wykazie ulic do bieżącego oczyszczania na terenie miasta Ostrzeszów. Średnia szerokość utwardzonej nawierzchni sprzątanej dla zamiatania mechanicznego i ręcznego, wynosi 5,50 m. Długość dla zamiatania mechanicznego: 774,54 km (przy uwzględnieniu określonej ilości i przyjętej częstotliwości). Długość dla zamiatania ręcznego: 704,52 km (przy uwzględnieniu określonej ilości i przyjętej częstotliwości). Oczyszczeniu podlega cała szerokość nawierzchni sprzątanej. Likwidacja zarastającej roślinności na nawierzchniach utwardzonych poprzez wykonywanie oprysków środkami chwastobójczymi na powierzchni 20 000 m2, we wskazanych miejscach. Przycinanie i usuwanie darni przy krawężnikach i obrzeżach na długości 20 000 mb, we wskazanych miejscach. Wykonawca zobowiązany jest postępować z zebranymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres zamówienia nie obejmuje oczyszczenia pozimow.......
Specyfikacja: www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl
Data składania ofert: 2011-12-21 godz.11:00
Czas trwania: Zakończenie: 31/12/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: siedziba zamawiającego, tj: Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów ul.Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów - Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów (Kancelaria Ogólna) pok.nr 13 (parter)
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Rogoźno Ręczne oczyszczanie ulic, odśnieżanie chodników, opróżnianie i wywóz nieczystości stałych z koszy na śmieci na terenie miasta Rogoźna oraz sprzątanie wokół gniazd z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych na terenie całej gminy oraz opróżnianie i wywóz nieczystości z pojemników do zbiórki odchodów zwierzęcych w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, województwo wielkopolskie , tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
Temat: Ręczne oczyszczanie ulic, odśnieżanie chodników, opróżnianie i wywóz nieczystości stałych z koszy na śmieci na terenie miasta Rogoźna oraz sprzątanie wokół gniazd z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych na terenie całej gminy oraz opróżnianie i wywóz nieczystości z pojemników do zbiórki odchodów zwierzęcych w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje ręczne posprzątanie wraz z usunięciem nieczystości poprzez zamiatanie, grabienie, odgarnianie itp. (min. 2 razy w tygodniu) placów i chodników na terenie miasta Rogoźna o łącznej powierzchni 34 341 m2 wymienionych w załączniku nr 1. Zamówienie obejmuje również codzienne posprzątanie w godzinach od 600 do 800 (łącznie z sobotą i niedzielą)
- Pl. K. Marcinkowskiego,
- Pl. Powstańców Wielkopolskich,
- Promenady.
Zimowe utrzymanie chodników wraz z usuwaniem oblodzenia po przez posypywanie chodników mieszaniną soli i piasku (dostarcza Zamawiający). Sygnał do rozpoczęcia zimowego utrzymania chodników przekaże Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego. Zestawienie chodników do zimowego utrzymania przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ z zastrzeżeniem lp. 14 Promenada zimowemu utrzymaniu podlegają chodniki o pow. 2250 m2.
Ręczne oczyszczanie obowiązywać będzie od momentu ustania pokrywy śniegowej do momentu zimowego utrzymania.

Opróżnianie nieczystości stałych (min. 2 razy w tygodniu) z 250 koszy na śmieci zlokalizowanych na placach i ulicach na terenie miasta Rogoźna (wraz z utrzymaniem czystości wokół tych pojemników) i utrzymanie porządku wokół 79 gniazd z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów rozmieszczonych na terenie miasta i gminy Rogoźno wg załączników nr 2 i 3 wraz z wywozem śmieci na wysypisko gminne odpadów komunalnych znajdujące się w miejscowości Studzieniec położone.......
Specyfikacja: www.bip.rogozno.pl
Data składania ofert: 2011-12-22 godz.12:45
Czas trwania: Zakończenie: 31/12/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: 4 500,00 zł
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno - pok. nr 15 (kancelaria)
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ INFRASTRUKTURA WODNA, KANALIZACYJNA I GAZOWA
Krotoszyn budowę gazociągu w m. Salnia gm. Krotoszyn Pokaż szczegóły
Zamawiający: Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Kaliszu ul.Majkowska 9 62-800 Kalisz Polska Telefon 062 76 85 600 Fax 062 76 42 551 sekretariat.kalisz@wsgaz.pl www.wsgaz.pl , , Krotoszyn, województwo wielkopolskie , tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
Temat: budowę gazociągu w m. Salnia gm. Krotoszyn
Opis: Termin wykonania zamówienia 2012-08-15
Specyfikacja: https://przetargi.wsgaz.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=icontract&MP_method=contract_content_lap&iD
Data składania ofert: 2011-12-16
Kontakt: Michał Grzesiak Telefon 062 76 85 652 Fax 062 76 42 551 michal.grzesiak@wsgaz.pl
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Luboń Modernizacja sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w Luboniu przy ul. Mazurka NR REF. ZAMÓWIENIA: NP/PO-TI111/2011/000519 Pokaż szczegóły
Zamawiający: Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań Polska Telefon 61 8545100 Fax 61 8545362 sekretariat.poznan@wsgaz.pl www.wsgaz.pl , , Luboń, województwo wielkopolskie , tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
Temat: Modernizacja sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w Luboniu przy ul. Mazurka NR REF. ZAMÓWIENIA: NP/PO-TI111/2011/000519
Opis: Termin wykonania zamówienia

2012-06-15
termin wymagany


Specyfikacja: https://przetargi.wsgaz.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=icontract&MP_method=contract_content_lap&iD
Data składania ofert: 2011-12-19
Wadium: Nie wymagane
Kontakt: Joanna Pertek Telefon 61 8545445 Fax 61 8545970 joanna.pertek@wsgaz.pl
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ INSTALACJE WEWNĘTRZNE, GRZEWCZE, WODNE, GAZOWE
POZNAŃ Podłączenie budynku nowego przyłącza gazowego Pokaż szczegóły
Zamawiający: MPGM SA POZNAŃ RYBAKI 18A do 14 000 euro, , POZNAŃ, województwo wielkopolskie , tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
Temat: Podłączenie budynku nowego przyłącza gazowego
Specyfikacja: zp.mpgm.poznan.pl/do/post/budowlane/Wozna 14 B Podlaczenie budynku do nowego przylacza gazowego.pdf
Data składania ofert: 2011-12-20
Kontakt: 61 657 8891
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Rawicz BIEŻĄCA OBSŁUGA - WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC INSTALACYJNYCH W BRANŻACH: WOD-KAN, CENTARLNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJI GAZOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Pokaż szczegóły
Zamawiający: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 63 - 900 Rawicz ul. Winary 4 b , , Rawicz, województwo wielkopolskie , tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
Temat: BIEŻĄCA OBSŁUGA - WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC INSTALACYJNYCH W BRANŻACH: WOD-KAN, CENTARLNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJI GAZOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Opis: TERMIN WYKONANIA : do 31.12.2012.
Specyfikacja: bip.rawicz.zapis.net.pl/cache/10/1195/3234/3235/_2011/12/13_/27756.html
Data składania ofert: 2011-12-21
Kontakt: (0-65) 546-27-62
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ INSTALACJE ELEKTRYCZNE
GNIEZNO Obsługę i konserwację sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg gminnych, na terenie miasta Gniezna w 2012 roku” Pokaż szczegóły
Zamawiający: UM GNIEZNO w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 14.000 euro. ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na, , GNIEZNO, województwo wielkopolskie , tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
Temat: Obsługę i konserwację sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg gminnych, na terenie miasta Gniezna w 2012 roku”
Opis: Zakres usługi obejmuje:

a) bieżącą konserwację w tym wymianę:

uszkodzonych źródeł światła, odbłyśników, filtrów, soczewek, przesłon z symbolami, daszków ochronnych, uszczelek, osłon przeciwsłonecznych, elementów akustycznych, pierścieni mocujących, bezpieczników itp.,

przycisków dla pieszych, kamer,

b) obsługę oraz regulację sygnalizatorów i szaf sterowniczych,

c) przeglądy okresowe i naprawę sterowników sygnalizacji świetlnych,

d) konserwację antykorozyjną słupów, wysięgników od sygnalizatorów,

e) wymianę uszkodzonych słupów, wysięgników i sygnalizatorów,

f) utrzymanie sygnalizatorów w czystości,

g) regulację układów zasilania energią elektryczną i sterowania ruchem,

h) obsługę i utrzymanie systemu video detekcji (kamer),

i) naprawę uszkodzeń pętli indukcyjnej,

j) codzienny monitoring przeprowadzany przez Wykonawcę,

k) zabezpieczenie miejsca w przypadku awarii sygnalizacji świetnej (mechanicznego uszkodzenia, błędnego działania sygnalizatorów, itp.) w ciągu 0,5 godziny od zaistnienia zdarzenia,

l) podjęcie czynności związanych z obsługą i naprawą sygnalizacji w ciągu 0,5 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego,

m) gotowość przyjmowania zgłoszeń zdarzeń 24h/dobę każdego dnia.
Specyfikacja: umgniezno.bip4.e-zeto.eu/index.php
Data składania ofert: 2011-12-31
Kontakt: Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Natalia Ciężak pok. Nr 42, tel. (061) 426-04-57 w godz. 8-15
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Poznań dostawę, montaż i konserwację urządzeń oraz prace towarzyszące dla Winogradzkiej Telewizji Kablowej. Pokaż szczegóły
Zamawiający: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu - Poznań, Osiedle Przyjaźni 12A , , Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
Temat: dostawę, montaż i konserwację urządzeń oraz prace towarzyszące dla Winogradzkiej Telewizji Kablowej.
Opis: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Winogradzkiej Telewizji Kablowej ,Os. Przyjaźni paw.120, od poniedziałku do piątku w godz.12.00-16.00 do 27 grudnia 2011r.
Specyfikacja: www.psmwinogrady.pl
Data składania ofert: 2011-12-28
Wadium: Nie wymagane
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Rawicz BIEŻĄCA OBSŁUGA - WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Pokaż szczegóły
Zamawiający: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 63 - 900 Rawicz ul. Winary 4 b, , Rawicz, województwo wielkopolskie , tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
Temat: BIEŻĄCA OBSŁUGA - WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Opis: TERMIN WYKONANIA : do 31.12.2012
Specyfikacja: bip.rawicz.zapis.net.pl/cache/10/1195/3234/3235/_2011/12/13_/27757.html
Data składania ofert: 2011-12-21
Kontakt: (065) 545 28 66
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ ZIELEŃ
Jarocin Utrzymanie Parku Miejskiego w Jarocinie Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, województwo wielkopolskie , tel. 062 7472611 , fax. 062 7472225
Temat: Utrzymanie Parku Miejskiego w Jarocinie
Opis: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie Parku Miejskiego w Jarocinie o powierzchni
24,8 ha. Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na:
a) zapewnieniu osoby, która będzie przebywała na terenie Parku Miejskiego codziennie w godzinach od 700 do 1500, będzie posiadała telefon komórkowy, którego numer zostanie podany Zamawiającemu po podpisaniu umowy; praca tej osoby będzie polegała na doraźnym sprzątaniu parku oraz na zwracaniu uwagi na akty wandalizmu itp.,
b) utrzymaniu i pielęgnacji trawników - ok. 5 ha (wysokość trawy na łące przed pałacem i terenach wokół dużego stawu, tj. odcinek od Dziupli do ul. Wojska Polskiego
nie może przekroczyć 10 cm, intensywność koszenia pozostałych trawników w parku będzie uzgadniana na bieżąco z Zamawiającym nie mniej jednak niż 3 razy
w sezonie),
c) cięciu i pielęgnacji żywopłotów (minimum 3 razy w sezonie),
d) opróżnianiu koszy na odpady z częstotliwością zapewniającą czystość,
e) dwukrotnym nasadzeniu kwiatów przed pałacem (kwiaty wiosenne i letnie),
f) pielęgnacji drzew bieżące usuwanie suchych, zagrażających konarów,
g) pielęgnacji krzewów i rabat kwiatowych w tym również podlewania i nowe nasadzenia,
h) wykonaniu oprysków środkami ochrony roślin (mniszek lekarski),
i) utrzymaniu czystości na stawach, tj. bieżące odławianie butelek, liści i innych odpadów,
j) konserwacji i bieżącym naprawianiu fontanny i oświe.......
Specyfikacja: www.jarocin.pl
Data składania ofert: 2011-12-21 godz.09:00
Czas trwania: Zakończenie: 31/12/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: Nie wymagane
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Urząd Miejski w Jarocinie Al. Niepodległości 10 63-200 Jarocin Sekretariat - pok. nr 32
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Poznań Wyprodukowanie i dostawa kwiatów wiosennych i letnich na kwietniki Miasta Poznania Pokaż szczegóły
Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 061 868 87 51 , fax. 062 7472225
Temat: Wyprodukowanie i dostawa kwiatów wiosennych i letnich na kwietniki Miasta Poznania
Opis: Wyprodukowanie i dostawa kwiatów wiosennych i letnich na kwietniki Miasta Poznania
Specyfikacja: www.zzmpoznan.pl
Data składania ofert: 2011-12-22 godz.10:45
Czas trwania: Zakończenie: 30/05/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: Nie wymagane
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: w Zarządzie Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194, ul. Strzegomska 3, w sekretariacie
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
Poznań PN 47/12/2011-klimatyzator_2_PL-GRID Pokaż szczegóły
Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 061 8582091 , fax. 061 8525954
Temat: PN 47/12/2011-klimatyzator_2_PL-GRID
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia chłodniczego typu inrow wraz z montażem i uruchomieniem w sali superkomputerowej (nowej) w budynku C ICHB PAN przy ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ.
Specyfikacja: www.man.poznan.pl/public/zampub/index.html
Data składania ofert: 2011-12-21 godz.12:00
Czas trwania: Okres w dniach: 73
Kryteria oceny ofert: Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie
Wadium: . 2 Pzp
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: siedziba Zamawiającego - pokój nr 2 sekretariat.
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Szamotuły Dostawa klimatyzatorów dla Starostwa Powiatowego w Szamotułach Pokaż szczegóły
Zamawiający: Zarząd Powiatu w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły, województwo wielkopolskie , tel. 61 29-28-700 , fax. 61 29-21-880
Temat: Dostawa klimatyzatorów dla Starostwa Powiatowego w Szamotułach
Opis: Dostawa klimatyzatorów dla Starostwa Powiatowego w Szamotułach
Specyfikacja: http://bip.wokiss.pl/szamotulyp/
Data składania ofert: 2011-12-21 godz.09:45
Czas trwania: Zakończenie: 31/12/2011
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Starostwo Powiatowe w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 , 64-500 Szamotuły, Kancelaria pokój 003, budynek C do dnia 21 grudnia 2011r. godz. 9:45
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ USŁUGI KOMUNALNE
Luboń USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Pokaż szczegóły
Zamawiający: Miasto Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, województwo wielkopolskie , tel. 61 813 00 11 , fax. 61 813 00 97
Temat: USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Opis: Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych a w szczególności :
1) wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przy budynkach komunalnych mieszkalnych z częstotliwością określoną w załączniku nr 1 do SIWZ
2) mechaniczne wypompowanie nieczystości przy pomocy pojazdu asenizacyjnego
3) transport nieczystości ciekłych i ich zrzut do oczyszczalni ścieków wraz z pokryciem wszelkich kosztów z tym związanych
Specyfikacja: http://www.bip.lubon.pl/
Data składania ofert: 2011-12-22 godz.09:55
Czas trwania: Okres w miesiącach: 12
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Miasto Luboń/Biuro Majątku Komunalnego / Plac Edmunda Bojanowskiego 2 62-030 Luboń
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ DOSTAWY OPAŁU
KATOWICE zlecenie wykonania robót związanych z wymianą stolarki okiennej w mieszkaniu KATOWICE ul. TARTACZNA. Pokaż szczegóły
Zamawiający: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach ul.Dworcowa 3, 40-012 Katowice ogłasza przetarg w trybie bezprzetargowym poniżej 14.000 euro na, , KATOWICE, województwo wielkopolskie , tel. 61 813 00 11 , fax. 61 813 00 97
Temat: zlecenie wykonania robót związanych z wymianą stolarki okiennej w mieszkaniu KATOWICE ul. TARTACZNA.
Opis: Informację w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Oddziału -Katowice ul.Dworcowa 3 pokój nr 344a tel.032 710-62-68 a także w siedzibie Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomosci w Katowicach tel. 601 205 264.
Na wniosek zainteresowanych udostępnia się przedmiar robót.
Specyfikacja: www.pkp-nieruchomosci.pl/article/przetargi_na_uslugi/index.php/przetarg_edit/6782
Data składania ofert: 2011-12-23
Kontakt: Elżbieta Słomska tel 032 710-62-68 w godzinach od 07:30 do 13:30
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Łężeczki Dostawa 190m3 oleju opałowego Pokaż szczegóły
Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Łężeczki 40, 64-412 Łężeczki, województwo wielkopolskie , tel. 061 2951256 , fax. 061 2951385
Temat: Dostawa 190m3 oleju opałowego
Opis: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
Specyfikacja: www.dpslezeczki.pl/przetargi
Data składania ofert: 2011-12-21 godz.10:00
Czas trwania: Zakończenie: 31/12/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: 10.000,00 PLN
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Dom Pomocy Społecznej Łężeczki 40, 64-412 Chrzypsko Wielkie sekretariat nr 97
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


- OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Czarnków dostawy węgla kamiennego asortyment ekogroszek Pokaż szczegóły
Zamawiający: Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski, Goraj-Zamek 5, 64-700 Czarnków, województwo wielkopolskie , tel. 0-67 2552655 , fax. 061 2951385
Temat: dostawy węgla kamiennego asortyment ekogroszek
Firma: Centrum Materiałów Budowlanych Hubert Izydor, ul. Przemysłowa 6, Wieleń, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 05/12/2011
Liczba ofert: 8
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 140000,00
Cena: 104000,00
Cena min: 97236,00
Cena max: 140600,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 422858-2011

Grodzisk Wielkopolski Remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska - Rakoniewice Pokaż szczegóły
Zamawiający: Zarząd Powiatu Grodziskiego, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, województwo wielkopolskie , tel. 061 4452500, 4452553 , fax. 061 2951385
Strona www: www.powiat-grodzisk.wlkp.pl
Temat: Remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska - Rakoniewice
Firma: Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, Wolsztyn, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 12/12/2011
Liczba ofert: 9
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 6663460,87
Cena: 5797322,60
Cena min: 5797322,60
Cena max: 8383627,17
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 329237-2011

Kalisz Wymiana istniejących latarni i kabli oświetleniowych w ciągu Al. Słowackiego i ul. Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim Pokaż szczegóły
Zamawiający: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, województwo wielkopolskie , tel. 0 42 62 598 52 70 , fax. 061 2951385
Temat: Wymiana istniejących latarni i kabli oświetleniowych w ciągu Al. Słowackiego i ul. Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Firma: M2 NET S.A., ul. Smoleńskiego 1, Warszawa, województwo mazowieckie
Data zamówienia: 09/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 52000,00
Cena: 63440,00
Cena min: 63440,00
Cena max: 63440,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423184-2011
Firma: Ewa Peter PRZED.PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PETER, ul.Wrocławska 61, Kępno, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 12/12/2011
Liczba ofert: 2
Odrzucone oferty: 1
Wartosć: 1093122,40
Cena: 1300110,00
Cena min: 1276740,00
Cena max: 1300110,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423184-2011

Konin Likwidacja szkód powodziowych na wałach p.powodziowych powiatu konińskiego Pokaż szczegóły
Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie, ul. Okólna 59, 62-510 Konin, województwo wielkopolskie , tel. 063 2421075 , fax. 061 2951385
Temat: Likwidacja szkód powodziowych na wałach p.powodziowych powiatu konińskiego
Firma: Polsuper Sp. z o. o., ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, Warszawa, województwo mazowieckie
Data zamówienia: 22/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 250000,00
Cena: 227375,00
Cena min: 227375,00
Cena max: 227375,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423394-2011
Firma: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, Warszawa, województwo mazowieckie
Data zamówienia: 07/12/2011
Liczba ofert: 7
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 690772,58
Cena: 667210,34
Cena min: 667210,34
Cena max: 1383202,31
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423394-2011

Kościan Wykonanie oświetlenia drogi pożarowej Pokaż szczegóły
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego, pl. Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan, województwo wielkopolskie , tel. 065 5115100 , fax. 061 2951385
Temat: Wykonanie oświetlenia drogi pożarowej
Firma: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., 66-470, Kostrzyn nad Odrą, województwo lubuskie
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 482752,53
Cena: 430956,40
Cena min: 430956,40
Cena max: 430956,40
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 424242-2011
Firma: Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy, ul. Gronowska 35, Leszno, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 05/12/2011
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 57600,00
Cena: 70848,00
Cena min: 70848,00
Cena max: 70848,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 424242-2011

Kościan 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Kościana Pokaż szczegóły
Zamawiający: Urząd Miejski Kościan, al. Tadeusza Kościuszki 22/204, 64-000 Kościan, województwo wielkopolskie , tel. 065 512 14 66 , fax. 061 2951385
Strona www: www.koscian.pl
Temat: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Kościana
Firma: P.H.U.P. BISA s.c. J. Dzikowski, B. Dzikowska, Ł.Szwajka, ul. Wiejska 86, Rzeszotary, Miłkowice, województwo dolnośląskie
Pakiet: MEBLE
Data zamówienia: 25/10/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 21311,50
Cena: 20252,00
Cena min: 20252,00
Cena max: 20252,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: INSIGNIA Marzena Stacherska, ul. Gliwicka 122, Katowice, województwo śląskie
Pakiet: TELEFONY
Data zamówienia: 28/10/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 819,70
Cena: 819,84
Cena min: 819,84
Cena max: 819,84
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: INSIGNIA Marzena Stacherska, ul. Gliwicka 122, Katowice, województwo śląskie
Pakiet: SPRZĘT RTV I AGD
Data zamówienia: 28/10/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 9016,40
Cena: 11362,59
Cena min: 11362,59
Cena max: 11362,59
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: INSIGNIA Marzena Stacherska, ul. Gliwicka 122, Katowice, województwo śląskie
Pakiet: WYPOSAŻENIE BIUROWE
Data zamówienia: 28/10/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 7377,00
Cena: 9561,38
Cena min: 9561,38
Cena max: 9561,38
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: VITAMED Gracjana Ogrodnik, ul. Piłsudskiego 47, Nysa, województwo opolskie
Pakiet: SPRZĘT SPORTOWY - CARDIO
Data zamówienia: 28/10/2010
Liczba ofert: 2
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 18032,80
Cena: 19666,85
Cena min: 19666,85
Cena max: 22570,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: SPORTECH Sp. z o.o., ul. 28 czerwca 1956r. Nr 396, Poznań, województwo wielkopolskie
Pakiet: SPRZĘT SPORTOWY - SIŁOWY
Data zamówienia: 26/11/2010
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 12459,00
Cena: 16890,90
Cena min: 16846,74
Cena max: 38414,42
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: SPORTECH Sp. z o.o., ul. 28 czerwca 1956r. Nr 396, Poznań, województwo wielkopolskie
Pakiet: SPRZĘT SPORTOWY - LEKKI
Data zamówienia: 28/10/2010
Liczba ofert: 4
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 29508,20
Cena: 27706,93
Cena min: 27706,93
Cena max: 47614,83
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe Krzysztof Nadobnik, Kiełczewo ul. Ogrodowa 1 A, Kościan, województwo wielkopolskie
Pakiet: 1)Usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie solą nawierzchni jezdni 2)Odśnieżanie nawierzchni jezdni.
Data zamówienia: 06/12/2011
Liczba ofert: 2
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 95111,12
Cena: 93600,00
Cena min: 93600,00
Cena max: 95904,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: OGRODNICTWO Garden Plants Katarzyna Grzelczyk, ul. Gostyńska 18/2, Kościan, województwo wielkopolskie
Pakiet: 1)Usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie solą drogową lub mieszaniną piasku z solą ( w stosunku 2:1) nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych. 2)Odśnieżanie nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych.
Data zamówienia: 06/12/2011
Liczba ofert: 4
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 49537,04
Cena: 42000,00
Cena min: 42000,00
Cena max: 547000,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: OGRODNICTWO Garden Plants Katarzyna Grzelczyk, ul. Gostyńska 18/2, Kościan, województwo wielkopolskie
Pakiet: Interwencyjne posypanie solą drogową odcinków pasów drogowych (ronda oraz dojazdy do ważniejszych wybranych krzyżówek na terenie miasta Kościana).
Data zamówienia: 06/12/2011
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 3240,74
Cena: 2300,00
Cena min: 2300,00
Cena max: 7600,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: OGRODNICTWO Garden Plants Katarzyna Grzelczyk, ul. Gostyńska 18/2, Kościan, województwo wielkopolskie
Pakiet: Interwencyjne posypanie solą drogową odcinków pasów drogowych (ronda oraz dojazdy do ważniejszych wybranych krzyżówek na terenie miasta Kościana).
Data zamówienia: 06/12/2011
Liczba ofert: 5
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 9259,26
Cena: 7000,00
Cena min: 7000,00
Cena max: 50000,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: OGRODNICTWO Garden Plants Katarzyna Grzelczyk, ul. Gostyńska 18/2, Kościan, województwo wielkopolskie
Pakiet: Udrożnianie wpustów kanalizacji deszczowej w ulicach.
Data zamówienia: 06/12/2011
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 1250,00
Cena: 810,00
Cena min: 810,00
Cena max: 4470,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: Firma Usługowo Handlowa Michał Kubiak, ul. Narutowicza 4, 64-000 Kościan, województwo wielkopolskie
Pakiet: Załadunek oraz wywóz śniegu z poboczy dróg.
Data zamówienia: 06/12/2011
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 19444,44
Cena: 19000,00
Cena min: 19000,00
Cena max: 29160,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: Firma Usługowo Handlowa Michał Kubiak, ul. Narutowicza 4, Kościan, województwo wielkopolskie
Pakiet: Załadunek oraz wywóz śniegu z parkingów.
Data zamówienia: 08/12/2011
Liczba ofert: 4
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 14583,33
Cena: 14700,00
Cena min: 5670,00
Cena max: 15750,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: OGRÓD MAX Handel i Usługi Maciej Kaczmarek, Kiełczewo ul. Kościanska 87, Kościan, województwo wielkopolskie
Pakiet: Interwencyjne zgarnianie śniegu
Data zamówienia: 06/12/2011
Liczba ofert: 4
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 4629,63
Cena: 3758,40
Cena min: 3758,40
Cena max: 6960,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011

Krotoszyn WYKONANIE USŁUGI TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA SPZOZ KROTOSZYN - RZP-V/7/02/11 Pokaż szczegóły
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, województwo wielkopolskie , tel. 062 5880390 w. 253 , fax. 061 2951385
Strona www: www.spzoz.krotoszyn.pl
Temat: WYKONANIE USŁUGI TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA SPZOZ KROTOSZYN - RZP-V/7/02/11
Firma: Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG Oddział Regionalny w Gdańsku,, ul. Abrahama 7, Gdańsk, województwo pomorskie
Data zamówienia: 21/12/2010
Liczba ofert: 4
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 291000,00
Cena: 215250,00
Cena min: 215250,00
Cena max: 271760,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423562-2011
Firma: Konsorcjum PN. MZO - ZUO FIRM: 1) ZOiGO MZO S.A. - Lider Konsorcjum,, ul. Wiejska 18, Ostrów Wlkp., województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 25/10/2011
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 30982,00
Cena: 33458,57
Cena min: 33458,57
Cena max: 33458,57
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423562-2011

Krzyż Wielkopolski Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Sikorskiego i Walki Młodych. Utwardzenie nawierzchni w rejonie ulic Sikorskiego i Walki Młodych. Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Krzyż Wlkp., ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski, województwo wielkopolskie , tel. 67 2564145 , fax. 061 2951385
Temat: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Sikorskiego i Walki Młodych. Utwardzenie nawierzchni w rejonie ulic Sikorskiego i Walki Młodych.
Firma: Zakład Drogowo - Budowlany Krzysztof Jaworski,, ul. Poznańska 86,, Skórzewo, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 08/12/2011
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 170156,97
Cena: 209293,07
Cena min: 209293,07
Cena max: 325879,13
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423198-2011

Leszno Wykonanie prac uzupełniajacych do zamówienia publicznego nr 2710/1/B/2011 - przebudowa budynku biurowego i modernizacja pomieszczeń magazynowo- warsztatowych Nadleśnictwa Karczma Borowa. Roboty uzupełniajace dotyczą: wykonania zasilania w budynku warsztatowo- magzynowym i wstawienia neutralizatora skroplin z kotła gazowego w budynku warsztatowo- magazynowym. Pokaż szczegóły
Zamawiający: Nadleśnictwo Karczma Borowa, Kąkolewo, ul. Leszczyńska 39, 64-100 Leszno, województwo wielkopolskie , tel. 0-65 529-98-12 , fax. 061 2951385
Temat: Wykonanie prac uzupełniajacych do zamówienia publicznego nr 2710/1/B/2011 - przebudowa budynku biurowego i modernizacja pomieszczeń magazynowo- warsztatowych Nadleśnictwa Karczma Borowa. Roboty uzupełniajace dotyczą: wykonania zasilania w budynku warsztatowo- magzynowym i wstawienia neutralizatora skroplin z kotła gazowego w budynku warsztatowo- magazynowym.
Firma: STS Elektronik Optimus S.A. partner Stanisław Sakowicz, Składowa 10, Białystok, województwo podlaskie
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 22500,00
Cena: 20250,00
Cena min: 20250,00
Cena max: 21750,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423316-2011
Firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Handlowo- Usługowe Ryszard Chmielewski, ul. Borowikowa 12, Leszno, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 12/12/2011
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 13838,26
Cena: 13383,26
Cena min: 13838,26
Cena max: 13838,26
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423316-2011

Ostrzeszów Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul.Al.Wojska Polskiego - odcinek nr 1 od skrzyżowania z ul.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Przemysłową (etap I) Pokaż szczegóły
Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, województwo wielkopolskie , tel. 62 7320600 , fax. 061 2951385
Strona www: www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl
Temat: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul.Al.Wojska Polskiego - odcinek nr 1 od skrzyżowania z ul.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Przemysłową (etap I)
Firma: DAN-MAR Usługi Budowlane Marek Stryjak, Osiek 222 gmina Galewice, Osiek, województwo łódzkie
Data zamówienia: 12/12/2011
Liczba ofert: 6
Odrzucone oferty: 1
Wartosć: 107986,12
Cena: 67008,37
Cena min: 67008,37
Cena max: 130512,96
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 329095-2011

Pawłowice Worki papierowe trzywarstwowe, klejone Pokaż szczegóły
Zamawiający: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, województwo wielkopolskie , tel. 065 5299192 w. 214 , fax. 061 2951385
Temat: Worki papierowe trzywarstwowe, klejone
Firma: Tefim Sp. z o. o., ul. Złota 11/2, Warszawa, województwo mazowieckie
Data zamówienia: 13/12/2011
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 8460,00
Cena: 0,94
Cena min: 0,94
Cena max: 0,94
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 424190-2011

Poznań Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Prostej do ul. Zeylanda Pokaż szczegóły
Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 061 6477200 , fax. 061 2951385
Strona www: www.zdm.poznan.pl
Temat: Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Prostej do ul. Zeylanda
Firma: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim, województwo małopolskie
Data zamówienia: 13/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 192860,66
Cena: 235000,00
Cena min: 235000,00
Cena max: 235000,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423140-2011
Firma: Występujący wspólnie: STRABAG sp. z o.o. oraz COLAS Polska sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, Pruszków, województwo mazowieckie
Data zamówienia: 07/12/2011
Liczba ofert: 1
Wartosć: 14094190,55
Cena: 19864185,94
Cena min: 19864185,94
Cena max: 19864185,94
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423140-2011

Poznań wykonanie nawierzchni oraz sieci wewnętrznych i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dra Franciszka Witaszka przy ul. Łukaszewicza 9/13 w Poznaniu Pokaż szczegóły
Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 9 im. dra Franciszka Witaszaka, ul. Józefa Łukaszewicza 9/13/13, 60-726 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 061 8663365 , fax. 061 2951385
Temat: wykonanie nawierzchni oraz sieci wewnętrznych i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dra Franciszka Witaszka przy ul. Łukaszewicza 9/13 w Poznaniu
Firma: ART - BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz inż. Artur Przybylski, Pl. Waryńskiego 8/3, Poznań, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 18/10/2010
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 2
Wartosć: 288151,14
Cena: 247775,70
Cena min: 247775,70
Cena max: 393296,69
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 328221-2011

Poznań Roczna sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego specjalistycznych odczynników chemicznych produkowanych przez firmy SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO. Pokaż szczegóły
Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 061 8582091 , fax. 061 2951385
Temat: Roczna sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego specjalistycznych odczynników chemicznych produkowanych przez firmy SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO.
Firma: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie, ul. Mickiewicza 9, Śrem, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 27/12/2010
Liczba ofert: 5
Odrzucone oferty: 3
Wartosć: 155048,50
Cena: 192973,70
Cena min: 192973,70
Cena max: 223807,89
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423452-2011
Firma: Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, Poznań, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 22/11/2011
Liczba ofert: 1
Wartosć: 121951,22
Cena: 150000,00
Cena min: 150000,00
Cena max: 150000,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423452-2011

Poznań Dostawa przygotówek z rur o średnicy ø 38, ø 48,3, ø 76,1 z materiału S275J0H, S235 JRH na 2012 rok dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14 Pokaż szczegóły
Zamawiający: Instytut Obróbki Plastycznej, ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 061 657 05 55 w. 368, 657 0720 , fax. 061 2951385
Strona www: inop@inop.poznan.pl
Temat: Dostawa przygotówek z rur o średnicy ø 38, ø 48,3, ø 76,1 z materiału S275J0H, S235 JRH na 2012 rok dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14
Firma: Wiśniewska Małgorzata P.W. GOTEX, ul. Kopernika 22, Koło, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 12/12/2011
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 678510,00
Cena: 834567,30
Cena min: 834567,30
Cena max: 834567,30
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 328389-2011

Poznań Dostawa i montaż tablic objazdowych w związku z planowanymi ograniczeniami dla ruchu samochodów ciężkich na estakadzie i wiadukcie w ciągu ul. Krzywoustego w Poznaniu Pokaż szczegóły
Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 061 6477200 , fax. 061 2951385
Strona www: www.zdm.poznan.pl
Temat: Dostawa i montaż tablic objazdowych w związku z planowanymi ograniczeniami dla ruchu samochodów ciężkich na estakadzie i wiadukcie w ciągu ul. Krzywoustego w Poznaniu
Firma: Zakład Produkcyjno-Usługowy WODEX Sp. z o.o., Ul. Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola, województwo podkarpackie
Data zamówienia: 28/12/2010
Liczba ofert: 6
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 155625,00
Cena: 130800,00
Cena min: 130800,00
Cena max: 246397,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 422904-2011
Firma: TIOMAN Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Świętopełka 15/23, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie
Data zamówienia: 09/12/2011
Liczba ofert: 6
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 150000,00
Cena: 110552,40
Cena min: 110552,40
Cena max: 433337,61
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 422904-2011

Poznań Wykonanie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew; wycinka drzew wraz z karczowaniem pni oraz uporządkowanie terenu przy ul. Nadolnik (obręb Główna arkusz 09 działki nr 8/7; 9/4; 10/2; 25; część 12/18; 17; 18/2; 16/4; 15/2; 14/2; część 11/2; część 33/12; 16/3; część 10/1) Pokaż szczegóły
Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 061 868 87 51 , fax. 061 2951385
Strona www: www.zzmpoznan.pl
Temat: Wykonanie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew; wycinka drzew wraz z karczowaniem pni oraz uporządkowanie terenu przy ul. Nadolnik (obręb Główna arkusz 09 działki nr 8/7; 9/4; 10/2; 25; część 12/18; 17; 18/2; 16/4; 15/2; 14/2; część 11/2; część 33/12; 16/3; część 10/1)
Firma: OGROBUD Zakład Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni, Ul. Kochanowskiego 12, Pleszew, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 12/12/2011
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 56060,00
Cena: 59572,80
Cena min: 59572,80
Cena max: 59572,80
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 328081-2011

Rzgów ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RZGÓW Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów, województwo wielkopolskie , tel. 063 2419665 , fax. 061 2951385
Strona www: www.gminarzgow.pl
Temat: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RZGÓW
Firma: Przedsiębiorstwo Melioracyjno- Budowlane MELBUD Modła Księża 12 62 - 571 Stare Miasto 12, za cenę brutto 51,84 zł za 1 km, Stare Miasto , Modła Księża 12, Stare Miasto, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 08/12/2011
Liczba ofert: 1
Wartosć: 92592,59
Cena: 94000,00
Cena min: 94000,00
Cena max: 94000,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 328269-2011

Siedlec Dostawa kostki brukowej betonowej, cegiełka w ilosci: szara o grubości 8 cm - 2.675 m2 i szara o grubości 6 cm - 329 m2 w ramach Funduszu Sołeckiego Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, województwo wielkopolskie , tel. 68 3848521 , fax. 061 2951385
Temat: Dostawa kostki brukowej betonowej, cegiełka w ilosci: szara o grubości 8 cm - 2.675 m2 i szara o grubości 6 cm - 329 m2 w ramach Funduszu Sołeckiego
Firma: DS-INVEST, Brodnica, Karbowo, województwo kujawsko-pomorskie
Data zamówienia: 15/09/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 336486,21
Cena: 364695,77
Cena min: 364695,77
Cena max: 364695,77
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423790-2011
Firma: ROL-MAT BIS, Produkcja Usługi Handel. Marcin Matuszak, Nowa Wieś, ul. Przemecka 70, Przemęt, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 09/12/2011
Liczba ofert: 4
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 79168,29
Cena: 83769,15
Cena min: 83769,15
Cena max: 101161,88
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423790-2011

Sośnie Społeczność wiejska bliżej kultury przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzec Pokaż szczegóły
Zamawiający: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, województwo wielkopolskie , tel. 062 7393910 , fax. 061 2951385
Strona www: www.bip.sosnie.pl
Temat: Społeczność wiejska bliżej kultury przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzec
Firma: TOBI T. Tokarz, R. Szeliga, Al. Jana Pawła II 25 A, Stalowa Wola, województwo podkarpackie
Data zamówienia: 17/12/2010
Liczba ofert: 2
Wartosć: 79530,00
Cena: 36264,50
Cena min: 36264,50
Cena max: 40945,15
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 422958-2011
Firma: Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś, Granowiec ul. Kościelna 3, Sośnie, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 08/12/2011
Liczba ofert: 9
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 487283,01
Cena: 599358,10
Cena min: 599358,10
Cena max: 728235,29
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 422958-2011

Sośnie Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Sośnie w roku 2012 Pokaż szczegóły
Zamawiający: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, województwo wielkopolskie , tel. 062 7393910 , fax. 061 2951385
Strona www: www.bip.sosnie.pl
Temat: Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Sośnie w roku 2012
Firma: GAMATRONIK sp.j. Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki, ul. Łączna 51, Piła, województwo wielkopolskie
Pakiet: Urządzenie Juno SB lub równoważne odbiornik do zastosowań GPS_GIS z oprogramowaniem i akcesoriami szt. 3.
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 17415,00
Cena: 22307,70
Cena min: 22307,70
Cena max: 22307,70
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423030-2011
Firma: GAMATRONIK sp.j. Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki, ul. Łączna 51, Piła, województwo wielkopolskie
Pakiet: Odbiornik GPS 3R-GNSS lub równoważny szt. 1.
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 2
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 14000,00
Cena: 17029,98
Cena min: 17029,98
Cena max: 19520,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423030-2011
Firma: GAMATRONIK sp.j. Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki, ul. Łączna 51, Piła, województwo wielkopolskie
Pakiet: Kasa Fiskalna przenośna z elektroniczną kopią szt. 13.
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 16900,00
Cena: 17430,14
Cena min: 17430,14
Cena max: 17430,14
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423030-2011
Firma: GAMATRONIK sp.j. Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki, ul. Łączna 51, Piła, województwo wielkopolskie
Pakiet: Notebook szt. 5.
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 9000,00
Cena: 10132,10
Cena min: 10132,10
Cena max: 10132,10
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423030-2011
Firma: GAMATRONIK sp.j. Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki, ul. Łączna 51, Piła, województwo wielkopolskie
Pakiet: Router szt. 5.
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 1200,00
Cena: 1140,70
Cena min: 1140,70
Cena max: 1140,70
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423030-2011
Firma: GAMATRONIK sp.j. Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki, ul. Łączna 51, Piła, województwo wielkopolskie
Pakiet: Drukarka atramentowa szt. 1.
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 600,00
Cena: 487,15
Cena min: 487,15
Cena max: 487,15
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423030-2011
Firma: GAMATRONIK sp.j. Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki, ul. Łączna 51, Piła, województwo wielkopolskie
Pakiet: Komputery stacjonarne z monitorem szt. 2.
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 8000,00
Cena: 7442,73
Cena min: 7442,73
Cena max: 7442,73
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423030-2011
Firma: ROLKOM Sp. zo.o., ul. Wielkopolska 11, Sośnie, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 09/12/2011
Liczba ofert: 2
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 87,04
Cena: 94,00
Cena min: 94,00
Cena max: 216,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423030-2011

Strzałkowo Dostawę oleju napędowego grzewczego Pokaż szczegóły
Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie, ul. Pułaskiego 1, 62-420 Strzałkowo, województwo wielkopolskie , tel. 0-63 2750847 , fax. 061 2951385
Temat: Dostawę oleju napędowego grzewczego
Firma: Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe PETROMOT, Konińska 45, Skuls, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 13/12/2011
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 322000,00
Cena: 396000,00
Cena min: 396000,00
Cena max: 402000,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 329125-2011

Środa Wielkopolska DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOENZYMATYCZNEGO I DOSTAWA ODCZYNNKÓW DLA SPZOZ W ŚRODZIE WLKP. Pokaż szczegóły
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Czerwonego Krzyża 2, 63-000 Środa Wielkopolska, województwo wielkopolskie , tel. 61 2854031 , fax. 061 2951385
Temat: DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOENZYMATYCZNEGO I DOSTAWA ODCZYNNKÓW DLA SPZOZ W ŚRODZIE WLKP.
Firma: ZUPH CIEPŁOWNIK, ul. Klonowa 44, Mińsk Mazowiecki, województwo mazowieckie
Data zamówienia: 23/12/2010
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 3
Wartosć: 144417,24
Cena: 154107,62
Cena min: 154107,62
Cena max: 186278,66
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 424534-2011
Firma: bioMèrieux Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, Warszawa, województwo mazowieckie
Pakiet: DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOENZYMATYCZNEGO I DOSTAWA ODCZYNNKÓW DLA SPZOZ W ŚRODZIE WLKP.
Data zamówienia: 30/11/2011
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 130000,00
Cena: 117594,48
Cena min: 117594,48
Cena max: 117594,48
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 424534-2011

Żelazków Przebudowa drogi powiatowej nr 4594P w miejscowości Janków w zakresie chodnika. Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, województwo wielkopolskie , tel. 0-62 76-91-008 , fax. 061 2951385
Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 4594P w miejscowości Janków w zakresie chodnika.
Firma: S.CAN Wydawnictwo s.c. Dariusz Kobylańki, Katarzyna Kobylańska, ul. Antalla 18, Tarnów, województwo małopolskie
Data zamówienia: 16/11/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 24600,00
Cena: 23600,00
Cena min: 23600,00
Cena max: 23600,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423182-2011
Firma: BĄKU Budownictwo Ogólne Łukasz Bąk, ul. 11 listopada 33/49, Konin, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 12/12/2011
Liczba ofert: 4
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 118386,05
Cena: 118386,05
Cena min: 118386,05
Cena max: 133341,96
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423182-2011